Việc làm chuyên ngành kế toán

Kế toán trưởng (lượt xem 9)

Thủ Đức, TPHCM
23 Tháng Mười Một, 2022

Trực tiếp quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong công ty; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối cho Ban Tổng giám đốc thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin; trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính. Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng. Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán. Cụ thể:

–        Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra chiến lược phù hợp

–        Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp

–        Đánh giá các dự án của doanh nghiệp trên phương diện tài chính

–        Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng cho các tình huống có rủi ro xảy ra

–        Thiết lập chính sách quản lý tiền mặt của doanh nghiệp

–        Xây dựng các quy trình, quy định làm việc, hệ thống báo cáo và các biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Phòng

–        Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Phòng

–        Giám sát các hoạt động tài chính của tổ chức

–        Trách nhiệm hỗ trợ các nhân viên dưới cấp theo yêu cầu công việc

–        Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, duyệt báo cáo và trình lên Tổng Giám đốc

Trình độ          : Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài Chính – Kế toán

Ngoại ngữ        : bằng B tiếng Anh

Kinh nghiệm   : 03 năm trở lên ở vị trí Kế toán trưởng

Kiến thức         : Am hiểu các quy định về tài chính – kế toán của pháp luật Việt Nam

Kỹ năng:

+ Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành

+ Trung thực, cẩn thận, năng động

+ Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu áp lực công việc cao

Hãy gửi việc làm này,
qua email cho tôi!