Việc làm chuyên ngành kế toán

Tuyển kế toán tổng hợp (lượt xem 44)

Tân Bình, TPHCM
16 Tháng Chín, 2022

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÀI PHÚ

25 Hoàng Kế Viêm, P.12, Q. Tân Bình

Mô tả công việc:

– Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
– Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
– Theo dõi và quản lý công nợ
– Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
– Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
– Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
– Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
– Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
– Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…
– Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
– Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái
– Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
– Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
– Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
– Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)
– In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp

Yêu cầu: 

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
– Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
– Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel
– Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Hãy gửi việc làm này,
qua email cho tôi!