Việc làm chuyên ngành kế toán

Kế toán tổng hợp (lượt xem 42)

Long Biên, Hà Nội
25 Tháng Tám, 2022

1. Mô tả công việc:
– Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định .
– Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, in sổ sách kế toán và bảo mật số liệu kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.
– Lập hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế theo quy định hiện hành.
2. Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ĐH Kinh tế Quốc Dân, Học Viện Tài Chính
– Có kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên
– Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc
3. Quyền lợi được hưởng:
– Lương thử việc: 8.000.000 – 12.000.000
– Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước
– Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước
4. Địa chỉ làm việc:
Công Ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hàng Không
Số 25, Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
5. Thông tin xin liên hệ:
Email: [email protected]/ [email protected]

VIỆC LÀM ĐÃ HẾT HẠN.