Việc làm chuyên ngành kế toán

Kế toán thu ngân (lượt xem 31)

Đống Đa, Hà Nội
19 Tháng Chín, 2022

– Cập nhật bán hàng vào phần mềm kế toán.

– Lập báo cáo Doanh thu, chi phí hàng ngày, đối chiếu doanh số hàng ngày.

– Tự chịu trách nhiệm về các số liệu được đưa ra.

– Báo cáo chi tiết của từng dịch vụ, nguồn khách.

– Kiểm soát nhập xuất tồn kho NVL, thành phẩm. Nếu có chênh lệch tìm nguyên nhân xử lý.

– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định

– Các công việc khác khi có yêu cầu

Hãy gửi việc làm này,
qua email cho tôi!