Việc làm chuyên ngành kế toán

Chuyên viên kế toán thanh toán (lượt xem 49)

Thủ Đức, TPHCM
7 Tháng Chín, 2022
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

– Kiểm tra hóa đơn, chứng từ của bộ hồ sơ thanh toán từ các phòng ban để hạch toán vào phần mềm và thực hiện UNC cho nhà cung cấp.
– Đi ngân hàng để UNC, lương và lưu chứng từ ngân hàng theo quy định. Sắp xếp chứng từ khoa học để dễ dàng truy xuất.
– Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp thuộc phần hành phụ trách hạch toán.
– Theo dõi, hạch toán công cụ, dụng cụ và định kỳ chạy phân bổ hàng tháng.
– Theo dõi TSCĐ và chạy khấu hao hàng tháng.
– In chứng từ hạch toán và lưu trữ chứng từ theo quy định.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp, có thể luân chuyển công việc với nhau để nắm bắt được toàn bộ các phần hành kế toán để nâng cao nghiệp vụ và phát triển bản thân.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

– Tốt nghiệp Cử nhân kế toán tại các trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngân hàng…
– Ít nhất có 1-2 năm kinh nghiệm làm Kế toán thanh toán, tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.
– Sử dụng tốt phần mềm kế toán và MS Office, giỏi Excel, thao tác nhanh, sử dụng thành thạo phím tắt.
– Có kỹ năng xây dựng, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu tốt.
– Trung thực, tận tâm trong công việc.

Hãy gửi việc làm này,
qua email cho tôi!