việc làm chuyên ngành kế toán

Đăng tuyển kế toán

1
Chọn gói cước phù hợp với nhu cầu của bạn
 • Đăng 5 tin dạng VIP 599,000.00đ - 5 việc làm
  Việc làm sẽ được đăng dưới dạng tin tài trợ trong 30 ngày.
 • Đăng 1 tin dạng VIP 199,000.00đ - 1 việc làm
  Việc làm sẽ được đăng dưới dạng tin tài trợ trong 7 ngày.
 • Đăng 5 tin tuyển dụng 299,000.00đ - 5 việc làm
  Việc làm sẽ được đăng dưới dạng bình thường trong 180 ngày.
 • Đăng 1 tin tuyển dụng 99,000.00đ - 1 việc làm
  Việc làm sẽ được đăng dưới dạng bình thường trong 30 ngày.
2
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản
3
Mô tả công việc và công ty của bạn
4
Gửi thanh toán và đăng tuyển việc làm
Bạn có thể sửa đổi văn bản này bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa bên dưới hoặc xóa hộp này bằng nút xóa